Hoe

SAMEN DE BOCHT DOOR

Alles verandert altijd. Ook de manier van veranderen verandert. De oude manier was rechtlijnig: een doel stellen en maatregelen uitrollen. Dat werkt niet meer. Het gaat te traag en niet goed genoeg naar de huidige maatstaven. Veranderen is een doorlopend proces geworden. Niet in een onbuigzame lijn maar in een veerkrachtig proces. Niet door top down implementeren, maar door bottom-up delen.

Veranderen gaat via een U-bocht. Zo ontstaat een veerkrachtige beweging van, door en voor allen.

In groepssessies en events doorlopen we met de deelnemers de U-bocht:

Ontdek: We laten iedereen weer met frisse blik naar de eigen werksituatie kijken en ingeslopen werkpatronen zien en voelen.

Wek: We leren van elkaars energie-gevende en energie-slurpende werkpatronen, door ervaringen en verhalen op te halen, te delen en te verspreiden.

Rek: We ontwikkelen met elkaar in het werk toepasbare nieuwe veerkrachtige werkpatronen.

Theorie U
De U bocht theorie is een procesmodel voor vernieuwing. Het stimuleert persoonlijk en collectief leiderschap. En daarmee duurzame verandering. De U-beweging nodigt mensen uit om actief te participeren. Dat gebeurt door met frisse blik naar de eigen werksituatie te kijken. Of – spannender nog – die zelf te beleven! En door werkervaringen en je eigen professionele rol daarin te delen en daarvan met elkaar te leren. En door handvatten aan te reiken om de vernieuwde inzichten toe te passen in de beroepspraktijk. Theorie U gaat niet om het volgorderlijk doorlopen van een aantal stappen. Het gaat om het consequent cultiveren van een open houding waarmee mensen veerkrachtig te veranderende toekomst invulling kunnen geven.