Programma

Intake
Voorafgaand aan de game bepalen we met u de belangrijkste ontwikkelthema’s in uw organisatie en bij uw mensen. Die thema’s verwerken we in het game-plan en koppelen we terug (voorzien van offerte).

Prikken in patronen
Voorafgaand aan de game wordt van elke deelnemer de veerkracht bepaald en een persoonlijke (voor anderen geheime) game-opdracht geformuleerd. Zo verrast iedereen zichzelf en elkaar.

Oprekken van de werkelijkheid
Bij aankomst in De Elastiekfabriek worden de teams ontvangen door de beveiliging en de directie. Alles gaat volgens ouderwetse en bureaucratische protocollen. De directeur houdt een donderspeech: het gaat slecht met het bedrijf. Als er geen veranderingen plaatsvinden gaan we failliet! De directeur kondigt een (volstrekt absurde) reorganisatie aan.

Roerige koffie
Tijdens de koffiepauze verschijnen de haarscheurtjes in het reorganisatieplan… De geheime opdracht aan enkele ‘mollen’ is om de directie af te zetten, zelf het roer over te nemen en nieuwe breedgedragen koers, strategie en coalitie te smeden.

Bewogen dag
Gedurende een dag leren en ontdekken de deelnemers in een aantal gamerondes andere manieren van werken. Van dialoog voeren en luisteren (naar elkaar en de burger/consument/cliënt/markt), van blauw tot wit denken (de Raad van Crommissarissen levert van tijd tot tijd nieuwe wensen en cijfers), tot wendbaar en veerkrachtig inspelen op veranderingen, zelfsturende teams smeden en balans brengen in boekhouding, leven en werk.

Sprankelende borrel
Aan het eind van de dag, tijdens een afsluitende borrel, presenteert de nieuwe directie met het hele bedrijf een nieuw toekomstplan. Alle teams hebben daarvoor hun inbreng geleverd. Het Elastiekteam van trainers en coaches geeft feed back op alles wat ze gezien en waargenomen heeft. Er wordt geproost op een nieuwe veelbelovende veerkrachtige toekomst.

Veerkrachtig verder
Na afloop van het event ontvangt uw organisatie een VeerkrachtBoek. Een verslag van dé dag in De Elastiekfabriek. Met foto’s, belangrijkste leerinzichten, tips, trucs en vasthoudtools voor vervolg. Toegesneden op uw organisatie en situatie. Desgewenst komt het Elastiekteam nog een aantal keer langs om de gewenste ontwikkeling met korte interventies te blijven voeden.

Gratis intake en kennismaking! →